Välj Fairtrade och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade syftar till att bekämpa världsfattigdomen och ge producenter i den fattiga delen av världen bättre villkor.

Ett arbete med lön som går att leva på, fackliga rättigheter, försäkringar och en demokratisk arbetsstruktur som ger möjlighet att påverka sin arbetssituation är sådant som är självklart för oss i Sverige.

Naturligtvis ska detta vara självklart även i fattiga länder där många av våra konsumtionsvaror tillverkas. Vår konsumtion får inte ske på bekostnad av fattiga människors liv och hälsa i länder långt borta.

Ett bra arbete med villkor som följer de mänskliga rättigheterna kan ge människor i fattiga länder en möjlighet att ta sig ur fattigdom och förnedering, kunna sätta sina barn i skolan och ge dem ett anständigt liv. Vi i Sverige har ett ansvar som innebär att vi hjälper människor som har det sämre än vi (och det har de flesta) att kunna förbättra sin situation – inte att stjälpa dem genom att handla produkter som tillverkas under slavlika förhållanden i fattiga länder.

silder_mobile_2

Genom att välja fairtade när du handlar bidrar du till att:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Att arbeta med socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande

Det nepalesiska företaget Watabaran (som betyder miljö på nepali) grundades 2001 av den svenske entreprenören Björn Söderberg som ett första steg i att städa upp bland skräpet på Kathmandus gator. Watabaran i Nepal återvann papper och tillverkade vackra kort, anteckningsböcker och papperspåsar. Pappersåtervinningsföretaget Watabaran i Nepal finns inte mer. För att göra större nytta och återvinna mer skräp ombildades det år 2011 till att tillverka briketter att elda med av – också av skräp. Detta företag är numera sålt och drivs av en nepalesisk företagare.

Vi tror att det bästa resultatet uppnås när socialt ansvarstagande kombineras med lönsamhet

Att påverka samhället i en långsiktigt hållbar riktning är drivkraften i alla de företag Björn startat i Nepal och Sverige. Idag 16 år senare, finns inte företaget Watabaran längre – men Björn driver fortfarande sociala flera sociala företag i Nepal.

Läs mer >> 

Här berättar Björn: